ΣύλλογοιΑκολουθεί μια λίστα των συλλόγων Αρωματοθεραπείας σε διάφορες χώρες και σύντομες περιγραφές τους.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Aνεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, επαγγελματικός σύλλογος, προσηλωμένος στην στήριξη των αρωματοθεραπευτών στην Αυστραλία και υπερπόντια. Συμπεριλαμβάνοντας τις πιστοποιήσεις Αρωματοθεραπείας και Αρωματικής Ιατρικής στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Υγείας η ένωση στηρίζει την ανάπτυξη της Αρωματικής Ιατρικής και εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής πρακτικής των μελών της. Επίσης η ένωση εμπλέκεται ενεργά στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την θεραπευτική αρωματοθεραπεία και την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή.

H εθνική, επίσημα καταχωρημένη ένωση Αρωματοθεραπευτών της Αυστραλίας. Eίναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφοσιωμένος στην εκπαίδευση επαγγελματιών θεραπευτών στις τεχνικές και πρακτικές φυσικών μεθόδων υγείας με βάση τα αιθέρια ελαια σε όλο τον κόσμο.

 

Καναδασ

Oργανισμός αφοσιωμένος στην εδραίωση του επαγγέλματος της αρωματοθεραπείας στην επαρχία της Βρετανικής Κολούμπια. Συστήθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 και αποτελείται από εκπροσώπους 16 διαφορετικών ενώσεων που ανησυχούσαν ότι η εξάσκηση της αρωματοθεραπείας απειλούνταν από αλλαγές σε νόμους και κανονισμούς τόσο σε επαρχιακό όσο και ομοσπονδιακό επίπεδο. Τον Δεκέμβριο του 1999 αιτήθηκε καταχώρησης της ως επαγγελματικής ένωσης.

Εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Συγκροτήθηκε το 1993 και επιχορηγείται από εισφορές μελών και δωρεές. Η ένωση μεριμνά για την διαρκή ανάπτυξη, την εξασφάλιση ποιότητας και υψηλού επιπέδου όσον αφορά το επάγγελμα της αρωματοθεραπείας και παρέχει στο ευρύ κοινό ενημερωμένες πληροφορίες για την ποιότητα προιόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών αρωματοθεραπείας. Επιπλέον η Καναδική Ένωση Αρωματοθεραπευτών έχει θεσπίσει πρότυπα για την πιστοποίηση, ασφάλεια και επαγγελματική δεοντολογία των μελών της. Στα μέλη της ένωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την νόμιμη επωνυμία «CAHP» (Certified Aromatherapy Health Professional).

ηνωμενο βασιλειο


Το παλαιότερο ρυθμιστικό σώμα για την Επαγγελματική Αρωματοθεραπεία στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1985 και είναι καταχωρημένη ως φιλανθρωπικός οργανισμός. Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες να διατηρηθεί ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της ένωσης καθώς πιστεύεται ότι έτσι εξασφαλίζεται πραγματική ακεραιότητα και αμεροληψία σε όλες τις συναλλαγές.  Ο «IFA» είναι ένας διεθνής οργανισμός με εκπαιδευτικές σχολές και μέλη παγκοσμίως. Αποτελεί αυτοδιοικούμενο σώμα που υποστηρίζεται από τα Μέλη του και Φίλους, με επίσημο Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που εξασφαλίζει την διατήρηση υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Από την στιγμή της ίδρυσής της η ένωση πρωτοστατεί στις εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμα της αρωματοθεραπείας και έχει προωθήσει την χρήση της αρωματοθεραπείας σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, μονάδες ειδικής θεραπείας και ιατρεία. Επίσης καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε διεθνώς να θεσπιστούν και να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα στην Αρωματοθεραπεία.

Ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματιών αρωματοθεραπευτών παγκοσμίως και κατέχει σημαντική θέση στο πεδίο της Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (Complementary and Alternative Medicine, CAM).
Ιδρύθηκε το 2002, είναι καταχωρημένη ως φιλανθρωπική οργάνωση με ξεκάθαρους και καθορισμένους στόχους και υποστηρίζεται από τα μέλη της στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως. Ο IFPA στηρίζει ένθερμα τις αρχές και την φιλοσοφία της Ολιστικής υγείας και του ευ ζειν και τα μέλη του λειτουργούν στα πλαίσια ενός αυστηρού Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.  

Ο εμπορικός σύλλογος του Ηνωμένου Βασιλείου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παραγωγών και προμηθευτών αιθέριων ελαίων και προιόντων αρωματοθεραπείας.
Ιδρύθηκε το 1994 από μια μικρή ομάδα θεραπευτών που έκριναν πως υπήρχε ανάγκη για την ύπαρξη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην ανάπτυξη του επαγγέλματος και την υποστήριξη των θεραπευτών.

  Ηνωμενεσ πολιτειεσ αμερικησ

Εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της αρωματοθεραπείας. Ο
NAHA εμπλέκεται ενεργά στην προώθηση και προαγωγή ακαδημαικών προτύπων στην εκπαίδευση της αρωματοθεραπείας. Επίσης συμμετέχει στην πληροφόρηση του κοινού για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της αρωματοθεραπείας στην καθημερινή ζωή.

Μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός και απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αρωματοθεραπεία, τα βότανα και την φυσική υγεία

          Συστάθηκε για τους παρακάτω λόγους:
  • Είναι ανεξάρτητο από κάθε ένωση, οργανισμό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός αμερόληπτου σώματος στο οποίο τα μέλη δεν συνεισφέρουν οικονομικά και το οποίο δεν πιστοποιεί ή υποστηρίζει συγκεκριμένες σχολές. Η ανεξαρτησία από οποιαδήποτε οργάνωση που ενισχύεται με συνδρομές είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.
  • Είναι μη κερδοσκοπικό.
  • Να εργαστεί προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης, η οποία θα αυξήσει την αναγνώριση της αρωματοθεραπείας και εκτός κλάδου.
  • Να προωθήσει μια εθελοντική εξέταση προκειμένου να ελέγξει την κατοχή των βασικών γνώσεων στον χώρο της αρωματοθεραπείας, δίνοντας έμφαση στην δημόσια ασφάλεια.
  • Η καθιέρωση επίσημης αυτό-ρύθμισης μέσω εθελοντικής εξέτασης και δημιουργίας μητρώου θα προωθήσει τα συμφέροντα του συνόλου της επαγγελματικής αρωματοθεραπευτικής κοινότητας αποδεικνύοντας στα ρυθμιστικά σώματα ότι ο κλάδος της αρωματοθεραπείας είναι αρκετά ώριμος για αυτοδιαχείριση και αυτοέλεγχο χωρίς την ανάγκη εξωτερικών επεμβάσεων.
  • Να παρέχει δημόσια ένα μητρώο Αρωματοθεραπευτών που θα έχουν αποδείξει την κατοχή βασικών γνώσεων  μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις.
  • Να προωθήσει την αξιοπιστία της αρωματοθεραπείας στο κοινό και σε άλλα θεραπευτικά επαγγέλματα. Επιδεικνύοντας την  δέσμευση του κλάδου σε πρότυπα ασφάλειας και ηθικής θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην αξία και ασφάλεια της αρωματοθεραπείας.
  • Η εθελοντική εξέταση μπορεί να απευθύνεται σε αυτοδίδακτα μέλη του κλάδου και δεν θα απαιτείται να έχει προηγηθεί παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ως εκ τούτου δεν θα προκαλέσει διαχωρισμούς στον κλάδο.
  • Με την εθελοντική εξέταση θα ελέγχονται οι βασικές γνώσεις αλλά δεν θα εμποδίζει τους επαγγελματίες του κλάδου να εξειδικευθούν σε οποιονδήποτε τομέα της αρωματοθεραπείας.
  • Καθώς το συμβούλιο θα επεκτείνεται και θα είναι διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι, θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες στο κοινό για την ασφαλή χρήση της αρωματοθεραπείας μέσω της ιστοσελίδας του. Επίσης θα εκδίδει ένα περιοδικό με θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως πρότυπα ασφάλειας και δεοντολογίας, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, ευκαιρίες απασχόλησης κ.α.


Ελλαδα

Ιδρύθηκε το 1998 και σήμερα έχει περίπου 300 μέλη.

ιαπωνια

Ιδρύθηκε το 1996 και ανέλαβε πολλές δράσεις σχετικά με την Αρωματοθεραπεία με στόχο την διάδοση της, την προώθηση της μελέτης και έρευνας στον τομέα αυτό και την παροχή πιστοποίησης (Aromatherapy Proficiency Examination and Aromatherapy Advisor, Aromatherapy Instructor, and Aromatherapist certification). Την 1η Απριλίου 2005 έλαβε εξουσιοδότηση ως σύλλογος υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας και μετονομάστηκε σε Aroma Environment Association of Japan (AEAJ).
Ο AEAJ συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για την διάδοση της αρωματοθεραπείας και την εκπαίδευση του κοινού.

κορεα

Nεα ζηλανδια

Συστάθηκε αρχικά το 1993 από μια μικρή ομάδα ενθουσιωδών αρωματοθεραπευτών που ξεκίνησαν κατ’οίκον συναντήσεις ως ομάδα συζήτησης και υποστήριξης. Συμφώνησαν πως ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου Ολιστικών Αρωματοθεραπευτών. Επί του παρόντος στο μητρώο έχουν καταχωρηθεί και διεθνή μέλη ενώ έχουν δημιουργηθεί δεσμοί και με άλλες ενώσεις όπως ο IFA της Αυστραλίας. Η ένωση  NZROHA έχει καθιερωθεί πλέον στην Νέα Ζηλανδία και κύριος στόχος της είναι η στήριξη, προώθηση και διάδοση της αρωματοθεραπείας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Επιμελητηρίου Επαγγελματιών Υγείας της Νέας Ζηλανδίας. Η ένωση θέτει επαγγελματικά πρότυπα για τα ενεργά μέλη της.

νοτιοσ αφρικη

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από αρωματοθεραπευτές το 1997. Αριθμεί 125 μέλη.
Δημοκρατια της τσεχιασ